Facts

Hoe de opwarming van de aarde voedsel minder veilig kan maken om te eten

Hoe de opwarming van de aarde de veiligheid van ons voedsel kan beïnvloeden

Het complexe beest dat klimaatverandering heet

Als iemand die de gevolgen van de opwarming van de aarde met eigen ogen heeft gezien, kan ik bevestigen dat klimaatverandering een complex beest is. Hoewel veel mensen de term “opwarming van de aarde” gebruiken om de algemene temperatuurstijging te beschrijven, gaat het verder dan dat. Klimaatverandering omvat een breed scala aan veranderingen die van invloed zijn op de leefomstandigheden van mensen en alle andere levende wezens op onze planeet.

Verder dan de opwarming van de aarde

Een van de minder bekende aspecten van klimaatverandering is de toename van ernstige koudegebeurtenissen in typisch warme gebieden. Zoals ik heb ervaren tijdens de diepvries in februari in Texas, komen zulke extreme weersomstandigheden steeds vaker voor als gevolg van klimaatverandering. Tegelijkertijd vinden er andere veranderingen plaats die verder gaan dan alleen de opwarming van de aarde.

De opkomst van droogte en hevig onweer

Droogtes komen over de hele wereld steeds vaker voor, terwijl in de Verenigde Staten het aantal zware onweersbuien toeneemt. Deze veranderingen maken deel uit van een complex web van interacties dat wetenschappers nog steeds volledig proberen te begrijpen. Het is echter van cruciaal belang dat we een duidelijk beeld krijgen van wat klimaatverandering inhoudt, omdat het een aanzienlijke invloed kan hebben op de menselijke gezondheid en, in het bijzonder, op de veiligheid van onze voedselvoorziening.

De bedreiging voor de voedselveiligheid

De afgelopen jaren zijn we getuige geweest van enkele van de ergste gevallen van door voedsel overgedragen ziekten die afkomstig waren van schijnbaar onschuldige bronnen zoals Romeinse sla en andere bladgroenten. Neem bijvoorbeeld de uitbraak in 2018 waarbij Romeinse sla uit Arizona die besmet was met E. coli leidde tot meer dan 200 gemelde ziektegevallen, waaronder ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Schokkend genoeg was dit geen geïsoleerd incident. De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) registreerde 51 uitbraken van voedselziekte veroorzaakt door bladgroenten tussen 2014 en 2018.

Hoe de opwarming van de aarde het risico vergroot

Wetenschappers hebben een zorgwekkend verband ontdekt tussen de opwarming van de aarde en het verhoogde risico op door voedsel overgedragen ziekten in verband met besmette sla. In het geval van 2018 werd de sla besmet door water uit een irrigatiekanaal dat langs een veevoederplaats liep. Het kanaal fungeerde als een kanaal, waardoor uitwerpselen van koeien van de veevoederplaats naar de nabijgelegen slavelden werden overgebracht. Het slagewas, dat al kwetsbaar was door schade als gevolg van een atypische vorst in februari, werd nog vatbaarder voor besmetting met E. coli.

De rol van het klimaat in voedselveiligheid

Een veranderend klimaat dat gekenmerkt wordt door vaker voorkomende droogtes en hevige regenval kan het risico op besmetting van bladgroenten met E. coli verergeren. Tijdens lange droge periodes hoopt fecaliën zich op op landbouwvelden totdat de volgende hevige regenval het in nabijgelegen sloten of irrigatiekanalen spoelt. Jay Graham, een professor in milieu- en gezondheidswetenschappen aan Cal Berkeley, waarschuwt dat de weerpatronen als gevolg van de klimaatverandering het aantal door voedsel overgedragen ziekten waarschijnlijk nog zullen doen toenemen. Dit is vooral een probleem voor landen buiten de Verenigde Staten die hun landbouwpraktijken snel uitbreiden zonder strenge veiligheidsvoorschriften.

Onszelf beschermen tegen voedselvergiftiging

Hoewel de gevolgen van de opwarming van de aarde voor de voedselveiligheid zorgwekkend zijn, zijn er stappen die we als consumenten kunnen nemen om onszelf te beschermen tegen door voedsel overgedragen ziekten. Het CDC raadt aan om de handen grondig te wassen voordat je sla aanraakt en de bladeren onder stromend water af te wrijven. Het is ook belangrijk om aandacht te besteden aan verpakte sla met het label “klaar om te eten” of “niet wassen”, omdat deze aan de veiligheidsnormen zou moeten voldoen.
Als iemand die getuige is geweest van de invloed van klimaatverandering op de voedselveiligheid, dring ik er bij iedereen op aan om op de hoogte te blijven van de mogelijke risico’s en proactieve maatregelen te nemen om de veiligheid van onze voedselvoorziening te garanderen. Door de complexe wisselwerking tussen klimaatverandering en door voedsel overgedragen ziekten te begrijpen, kunnen we werken aan een veerkrachtige en veilige toekomst voor ons voedselsysteem.

FAQ

Wat is opwarming van de aarde en wat is het verband met klimaatverandering?

Opwarming van de aarde verwijst naar de algemene temperatuurstijging op aarde, terwijl klimaatverandering een breder scala aan veranderingen omvat die van invloed zijn op de leefomstandigheden. Opwarming van de aarde is een onderdeel van klimaatverandering, maar het is niet de enige factor. Klimaatverandering gaat gepaard met verschuivingen in weerpatronen, waaronder extreme gebeurtenissen zoals strenge kou en meer droogtes en onweersbuien.

Hoe beïnvloedt de opwarming van de aarde de veiligheid van ons voedsel?

De opwarming van de aarde kan de voedselveiligheid op verschillende manieren beïnvloeden. Het kan bijvoorbeeld het risico op besmetting van bladgroenten, zoals sla, verhogen door veranderingen in weerpatronen. Vaker voorkomende droogte gevolgd door hevige regenval kan leiden tot de ophoping van fecaliën op landbouwvelden, waardoor gewassen zoals sla besmet kunnen raken met ziekteverwekkers zoals E. coli.

Wat zijn enkele voorbeelden van door voedsel overgedragen ziekten die in verband worden gebracht met besmette sla?

Een opmerkelijk voorbeeld is de uitbraak in 2018 waarbij Romeinse sla uit Arizona, besmet met E. coli, meer dan 200 ziektegevallen veroorzaakte, waaronder ziekenhuisopnames en sterfgevallen. De CDC heeft tussen 2014 en 2018 meerdere uitbraken van voedselziekte veroorzaakt door bladgroenten geregistreerd, wat de terugkerende aard van deze kwestie benadrukt.

Hoe draagt klimaatverandering bij aan E. coli-besmetting in bladgroenten?

Klimaatverandering kan bijdragen aan E. coli-besmetting in bladgroenten door het samenspel van droogte en hevige regenval. Tijdens droge periodes kan fecaliën zich ophopen op landbouwvelden. Wanneer het hevig regent, spoelt de opgehoopte fecaliën in nabijgelegen sloten of irrigatiekanalen, die vervolgens gewassen zoals sla kunnen besmetten.

Zijn er maatregelen die mensen kunnen nemen om voedselvergiftiging door besmette sla te voorkomen?

Ja, er zijn stappen die mensen kunnen nemen om het risico op door voedsel overgedragen ziekten te verminderen. De CDC raadt aan de handen grondig te wassen voordat je sla aanraakt en de bladeren onder stromend water af te wrijven. Daarnaast kan het letten op verpakte sla met het label “klaar om te eten” of “niet wassen” helpen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de veiligheidsnormen.

Hoe kunnen landen buiten de Verenigde Staten de risico’s van door voedsel overgedragen ziekten als gevolg van klimaatverandering beperken?

Landen buiten de Verenigde Staten kunnen werken aan de invoering van strenge veiligheidsvoorschriften nu ze hun landbouwpraktijken op industriële schaal uitbreiden. Door maatregelen te nemen om besmetting te voorkomen en te beperken, zoals goed afvalbeheer en het naleven van veiligheidsrichtlijnen, kunnen deze landen het risico op door voedsel overgedragen ziekten als gevolg van klimaatveranderingsgerelateerde factoren verminderen.