Facts

Waarom ingeblikte pompoen de sleutel kan zijn tot het redden van het milieu

Waarom ingeblikte pompoen de sleutel kan zijn tot het redden van het milieu

Door Hope Ngo/sept. 30, 2022 10:01 am EST
Als we aan pompoenen denken, associëren we ze vaak met Pumpkin Spice Lattes, Halloween decoraties of Thanksgiving maaltijden. Maar voor pompoenboeren gaat het belang van pompoenen verder dan het herfstseizoen. Ze zijn voortdurend op zoek naar manieren om hun processen milieuvriendelijker te maken, en één oplossing is pompoen in blik.

Pompoenen en duurzame teelttechnieken

In centraal Illinois werkt Libby’s, een conservenbedrijf, samen met boeren aan duurzame teelttechnieken voor pompoenen. Het doel is om de uitstoot te verminderen, nuttige insecten aan te trekken voor bestuiving en de gezondheid van de bodem te verbeteren. Dit initiatief sluit aan bij de principes van regeneratieve landbouw, die klimaatverandering wil tegengaan door de organische stof in de bodem en de biodiversiteit te herstellen.
Regeneratieve landbouw omvat holistische landbouw- en begrazingstechnieken. Het moedigt dieren aan om rond te lopen op de velden, waardoor de bodem wordt gebroken en verrijkt door hun uitwerpselen. Het bevordert ook gewasdiversiteit en vermijdt het gebruik van synthetische meststoffen en pesticiden die de bodem kunnen beschadigen.

De belofte van regeneratieve landbouw

Hoewel regeneratieve landbouw op kleine schaal veelbelovend is gebleken, wordt de effectiviteit ervan voor grotere landbouwsystemen nog onderzocht. Ondanks deze onzekerheid investeren bedrijven als Libby’s, Nestlé (Libby’s moederbedrijf), General Mills en PepsiCo in regeneratieve landbouw. General Mills wil boeren die op 1 miljoen hectare werken ervan overtuigen om regeneratieve landbouw te gaan bedrijven tegen 2030, terwijl PepsiCo een ambitieuzer doel heeft gesteld van 7 miljoen hectare met dit landbouwsysteem tegen dezelfde deadline.
Het ondersteunen van boeren tijdens de overgang van conventionele naar regeneratieve landbouw is cruciaal. Het Amerikaanse Ministerie van Landbouw (USDA) schat dat het drie tot vijf jaar kan duren voordat de techniek significante resultaten oplevert. Maar de voordelen op lange termijn, zoals een verminderde koolstofvoetafdruk en verbeterde duurzaamheid, maken het de moeite waard.

Ingeblikte pompoen en de impact op het milieu

Door pompoenen te gebruiken als onderdeel van regeneratieve landbouwpraktijken kan ook de milieu-impact van dit geliefde product worden aangepakt. Alleen al in Groot-Brittannië wordt 95% van de 10 miljoen pompoenen die elk jaar worden gekweekt na Halloween weggegooid, wat resulteert in 18.000 ton voedselverspilling. De situatie is niet veel beter in de Verenigde Staten, waar jaarlijks 900.000 ton pompoenen wordt verspild. Deze afgedankte pompoenen belanden op stortplaatsen, waar ze vergaan en methaan produceren, wat bijdraagt aan milieuproblemen.
Initiatieven zoals de toepassing van regeneratieve landbouw kunnen een cruciale rol spelen bij het verminderen van voedselverspilling en het behoud van landbouwgrond. De Verenigde Naties hebben gewaarschuwd dat als de huidige praktijken doorgaan, de wereld binnen 60 jaar zijn landbouwgrond kan verliezen. Biologische landbouw, inclusief regeneratieve landbouw, biedt een potentiële oplossing voor dit probleem.
Door regeneratieve landbouwtechnieken te omarmen en pompoenconserven op te nemen in duurzame praktijken, hebben we een kans om een positieve impact te hebben op het milieu. De combinatie van het verminderen van emissies, het bevorderen van biodiversiteit en het minimaliseren van voedselverspilling kan bijdragen aan een duurzamere toekomst.
Als consument kunnen we deze inspanningen ook steunen door producten te kiezen van bedrijven die duurzame landbouwpraktijken hoog in het vaandel hebben staan. Door te kiezen voor ingeblikte pompoen en andere producten die geproduceerd zijn door regeneratieve landbouw, kunnen we een actieve rol spelen in het behoud van het milieu voor toekomstige generaties.
Samen kunnen we het potentieel van pompoenconserven en regeneratieve landbouw benutten om het milieu te redden en een duurzamere wereld te creëren.

FAQ

Wat is regeneratieve landbouw?

Regeneratieve landbouw is een benadering van landbouw die zich richt op het herstellen en verbeteren van de gezondheid van de bodem en het bevorderen van biodiversiteit. Het omvat technieken zoals wisselteelt, cover cropping en het verminderen of elimineren van synthetische meststoffen en pesticiden. Het doel is om een zelfvoorzienend ecosysteem te creëren dat de vruchtbaarheid van de bodem verbetert, koolstof vastlegt en de landbouwproductiviteit op lange termijn ondersteunt.

Hoe draagt ingeblikte pompoen bij aan duurzame landbouw?

Pompoenconserven kunnen bijdragen aan duurzame landbouw door de principes van regeneratieve landbouw te ondersteunen. Wanneer pompoenboeren duurzame teelttechnieken toepassen, zoals die worden gebruikt door Libby’s, een bedrijf dat ingeblikte voedingsmiddelen produceert, kunnen ze de uitstoot verminderen, de gezondheid van de bodem verbeteren en nuttige insecten aantrekken voor bestuiving. Door te kiezen voor ingeblikte pompoen die is geproduceerd door regeneratieve landbouw, kunnen consumenten deze duurzame praktijken steunen en bijdragen aan een milieuvriendelijker voedselsysteem.

Waarom is het verminderen van voedselverspilling belangrijk voor het milieu?

Het verminderen van voedselverspilling is belangrijk voor het milieu omdat verspild voedsel bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen en beslag legt op natuurlijke hulpbronnen. Wanneer pompoenen en andere voedingsmiddelen op stortplaatsen terechtkomen, worden ze afgebroken en produceren ze methaan, een krachtig broeikasgas. Daarnaast worden ook de hulpbronnen verspild die worden gebruikt voor het verbouwen, verwerken en transporteren van verspild voedsel. Door voedselverspilling tot een minimum te beperken, kunnen we onze ecologische voetafdruk verkleinen en waardevolle hulpbronnen behouden.

Hoe kunnen consumenten regeneratieve landbouw ondersteunen?

Consumenten kunnen regeneratieve landbouw ondersteunen door bewuste keuzes te maken bij hun voedselaankopen. Zoek naar producten met het label dat ze geproduceerd zijn met regeneratieve landbouwmethoden. Dit zijn bijvoorbeeld ingeblikte pompoen of andere voedingsmiddelen die afkomstig zijn van boerderijen die duurzame technieken toepassen. Door bedrijven en merken te steunen die prioriteit geven aan regeneratieve landbouw, kunnen consumenten bijdragen aan de groei van deze duurzame landbouwbeweging.

Zijn er uitdagingen verbonden aan de overgang naar regeneratieve landbouw?

De overgang van conventionele landbouw naar regeneratieve landbouw kan uitdagingen met zich meebrengen voor boeren. Het kan veranderingen vereisen in landbouwpraktijken, apparatuur en technieken voor gewasbeheer. Bovendien kan de overgangsperiode enkele jaren duren voordat de voordelen van regeneratieve landbouw volledig tot hun recht komen. Organisaties zoals de USDA bieden echter middelen, ondersteuning en stimuleringsmaatregelen om boeren tijdens deze overgang te helpen. Na verloop van tijd biedt regeneratieve landbouw het potentieel voor een betere gezondheid van de bodem, meer veerkracht en duurzaamheid op de lange termijn.

Kan regeneratieve landbouw worden toegepast op andere gewassen dan pompoenen?

Absoluut! De principes van regeneratieve landbouw kunnen worden toegepast op een breed scala aan gewassen en landbouwsystemen. De focus ligt op het herstellen en verbeteren van de gezondheid van de bodem, het bevorderen van biodiversiteit en het verminderen van de afhankelijkheid van synthetische inputs. Boeren die verschillende gewassen verbouwen, van granen en groenten tot fruit en noten, kunnen regeneratieve praktijken toepassen om duurzaamheid en milieubeheer te verbeteren. De principes van regeneratieve landbouw zijn schaalbaar en kunnen worden aangepast aan verschillende landbouwcontexten.