Facts

Self-Checkout Reflection’ veranderde de hersenchemie van Walmart-klanten in 2022

Self-Checkout Reflection’ veranderde de hersenchemie van Walmart-klanten in 2022

De technologie voor zelfkassa’s is de afgelopen tien jaar steeds vaker toegepast in winkels en biedt klanten een handige en efficiënte manier om hun aankopen te doen. Deze zelfkassa’s zijn echter niet zonder uitdagingen. Van technische storingen tot hogere arbeidskosten, retailers hebben te maken gehad met verschillende problemen in verband met deze geautomatiseerde systemen. Een belangrijk punt van zorg was de toename van derving, of winkeldiefstal, als gevolg van zelfkassa’s. Maar in 2022 besloot Walmart dit probleem vanuit een uniek perspectief aan te pakken, door psychologische methoden te gebruiken om het gedrag van klanten te veranderen door de introductie van zelfkassa’s.

De uitdagingen van zelfkassa’s begrijpen

Sinds hun introductie hebben self-checkout machines zowel voor- als nadelen voor retailers. Hoewel ze in eerste instantie waren ontworpen om het kassaproces te stroomlijnen en arbeidskosten te verlagen, hebben ze ook nieuwe uitdagingen geïntroduceerd. Zelfkassa’s vereisen bijvoorbeeld speciaal personeel om technische fouten te behandelen, wat tijdrovend en duur kan zijn voor retailers. Bovendien is gebleken dat deze machines bijdragen aan een toename van derving, wat een grote zorg is voor bedrijven.

De invloed van zelfkassa’s op krimpverlies

Adrian Beck, een professor aan de Universiteit van Leicester die gespecialiseerd is in derving in de detailhandel, heeft onderzoek gedaan naar de invloed van self-checkout op derving. Zijn bevindingen onthulden dat als 50% van de transacties in een winkel wordt uitgevoerd met self-checkout machines, de verliezen 77% hoger zouden zijn in vergelijking met traditionele transacties met kassa’s. Dit alarmerende cijfer benadrukt de kwetsbaarheid van de winkel. Deze alarmerende statistiek benadrukt de kwetsbaarheid van self-checkout systemen voor diefstal en benadrukt de noodzaak voor effectieve tegenmaatregelen.

Psychologie en zelfbewustzijn

Omdat Walmart de noodzaak inzag om het probleem van derving aan te pakken, koos het in 2022 voor een nieuwe aanpak door reflecties bij het zelf afrekenen in te bouwen als middel om het gedrag van klanten te beïnvloeden. Deze strategie is gebaseerd op het concept van zelfbewustzijn, waarbij individuen zich eerder conformeren aan sociale normen als ze zich bewust zijn van hun acties. Eerdere studies hebben aangetoond dat zelfbewustzijn kan worden vergroot door eenvoudige maatregelen zoals het kijken in een spiegel of het luisteren naar de eigen stem.

De kracht van reflecties

In 1976 toonde een studie aan dat mensen minder snel “antinormatief gedrag” vertonen wanneer ze zich in een omgeving bevinden die het zelfbewustzijn stimuleert, zoals voor een spiegel. Dit idee wordt verder ondersteund door recent onderzoek, dat aangeeft dat mensen zich eerder conformeren aan sociale normen als er spiegels aanwezig zijn. Psychologisch gezien stellen spiegels mensen in staat om hun eigen gedrag te observeren en te controleren, wat leidt tot een verhoogd gevoel van zelfbewustzijn.

De rol van reflecties bij zelfkassa’s

Voortbouwend op deze psychologische inzichten introduceerde Walmart reflecties bij het zelf afrekenen om het zelfbewustzijn van klanten tijdens het afrekenen te vergroten. Door strategisch spiegels of reflecterende oppervlakken bij de zelfkassa’s te plaatsen, wilde Walmart een omgeving creëren waarin klanten zich meer bewust zouden zijn van hun handelingen en minder geneigd zouden zijn tot winkeldiefstal of ander antinormatief gedrag.

De perceptie bekeken te worden

Naast het bevorderen van zelfbewustzijn, dragen reflecties bij het zelf afrekenen ook bij aan de perceptie bekeken te worden. Studies in Australië hebben aangetoond dat de aanwezigheid van reflecterende oppervlakken in zelfkassa’s het gevoel vergroot dat men in de gaten wordt gehouden, waardoor mensen worden aangemoedigd om zich aan de sociale normen te houden en zich verantwoordelijker te gedragen. Dit verhoogde bewustzijn van mogelijk toezicht dient als een extra afschrikmiddel tegen winkeldiefstal en andere illegale activiteiten.

De effectiviteit evalueren

Hoewel het gebruik van reflecties bij zelfkassa’s veelbelovend is om het gedrag van klanten te beïnvloeden, waarschuwen experts zoals Adrian Beck dat het misschien geen waterdichte oplossing is om derving tegen te gaan. Hoewel spiegels en reflecties het zelfbewustzijn kunnen vergroten en het gevoel kunnen geven dat je in de gaten wordt gehouden, kunnen ze winkeldiefstal niet helemaal voorkomen. Winkeliers moeten aanvullende strategieën en technologieën blijven onderzoeken om dit hardnekkige probleem effectief aan te pakken.

Conclusie

De introductie van zelfkassa’s bij Walmart in 2022 markeerde een innovatieve aanpak om derving te beperken en verantwoordelijk gedrag bij klanten aan te moedigen. Door gebruik te maken van psychologische principes van zelfbewustzijn en de perceptie bekeken te worden, wilde Walmart een omgeving creëren waarin mensen wel twee keer nadenken voordat ze winkeldiefstal plegen of ander antinormatief gedrag vertonen. Hoewel de effectiviteit van zelfkassa-reflecties kan variëren, is het een stap in de richting van het vinden van creatieve oplossingen voor de uitdagingen die geautomatiseerde kassasystemen met zich meebrengen. Terwijl winkeliers zich blijven aanpassen en ontwikkelen, kan de integratie van psychologie en technologie de sleutel zijn tot het verbeteren van de veiligheid en het optimaliseren van de winkelervaring in de toekomst.

FAQ

Waarom zijn zelfkassa’s problematisch voor winkeliers?

Zelfkassa’s vormen een aantal uitdagingen voor winkeliers. Ten eerste is er speciaal personeel nodig om technische fouten op te lossen, wat tijdrovend en duur kan zijn. Daarnaast is gebleken dat deze machines bijdragen aan een toename van derving of winkeldiefstal, wat een grote zorg is voor bedrijven.

Hoe beïnvloedt zelfbewustzijn gedrag?

Zelfbewustzijn speelt een cruciale rol bij het beïnvloeden van gedrag. Wanneer individuen zich in een omgeving bevinden die het zelfbewustzijn vergroot, zoals in een spiegel kijken of naar hun eigen stem luisteren, zullen ze zich eerder conformeren aan sociale normen en verantwoordelijk gedrag vertonen.

Wat is het concept achter reflecties bij zelfkassa’s?

Reflecties bij zelfkassa’s maken gebruik van het concept van zelfbewustzijn en de perceptie bekeken te worden om het gedrag van klanten te beïnvloeden. Door het strategisch plaatsen van spiegels of reflecterende oppervlakken in de buurt van zelfkassa’s willen retailers een omgeving creëren waarin klanten zich meer bewust zijn van hun handelingen en minder geneigd zijn tot winkeldiefstal of ander ongewenst gedrag.

Wordt winkeldiefstal volledig voorkomen door reflecties bij zelfkassa’s?

Hoewel zelfkassa-reflecties het zelfbewustzijn kunnen vergroten en winkeldiefstal kunnen ontmoedigen, kunnen ze diefstal niet volledig voorkomen. Hoewel ze in veel gevallen effectief zijn, moeten retailers aanvullende strategieën en technologieën blijven onderzoeken om derving effectief aan te pakken.

Zijn self-checkout reflecties een waterdichte oplossing?

Reflecties bij zelfkassa’s zijn een innovatieve aanpak om derving te beperken, maar ze zijn misschien niet waterdicht. Hoewel ze het gedrag van klanten kunnen beïnvloeden, kan de effectiviteit variëren. Winkeliers moeten overwegen om een allesomvattende aanpak te implementeren die meerdere strategieën combineert om optimale veiligheid te garanderen en verliezen te minimaliseren.

Wat heeft de toekomst in petto voor de integratie van psychologie en technologie in de detailhandel?

De integratie van psychologie en technologie in de detailhandel biedt grote mogelijkheden voor het verbeteren van de veiligheid en het optimaliseren van de winkelervaring. Naarmate retailers zich blijven aanpassen en ontwikkelen, kunnen we verdere vooruitgang verwachten in het gebruik van psychologische inzichten om klantgedrag positief te beïnvloeden en de algehele operationele efficiëntie te verbeteren.