Facts

Je gelooft waarschijnlijk deze Kellogg’s Corn Flakes Urban Legend

De verrassende oorsprong van Kellogg’s Corn Flakes en Graham Crackers

Als iemand met een grote interesse in de geschiedenis van voeding vond ik het verhaal achter de oorsprong van Kellogg’s Corn Flakes en Graham Crackers echt fascinerend. Hoewel het populaire geloof dat Corn Flakes werden uitgevonden om seksuele verlangens te beteugelen misschien een urban legend is, is de waarheid achter deze iconische Amerikaanse voedingsmiddelen niet minder intrigerend.

Kellogg’s Corn Flakes: Een misplaatste kruistocht tegen plezier

Het artikel onthult dat het verband tussen Kellogg’s Corn Flakes en de puriteinse opvattingen over seks van de oprichter van het bedrijf in feite niet wordt ondersteund door historisch bewijs. In plaats daarvan lijkt het erop dat de cornflakes werden ontwikkeld als een voorgestelde remedie tegen indigestie, in plaats van als een manier om seksuele driften te onderdrukken. Dit weerlegt het wijdverspreide geloof dat Kellogg’s Corn Flakes werden uitgevonden met de bedoeling om de behoefte aan “handmatige verlichting” van seksuele verlangens te verminderen.

Graham Crackers: De originele puriteinse snack

Het Kellogg’s Corn Flakes verhaal mag dan wel een broodjeaapverhaal zijn, maar het artikel bevestigt dat de creatie van een ander Amerikaans basisvoedsel, de Graham cracker, wel degelijk geworteld was in puriteinse overtuigingen over de relatie tussen dieet en seksueel verlangen. Dominee Sylvester Graham geloofde dat een dieet zonder vlees en vol vezels zou helpen om iemands lustgevoelens te beteugelen. De originele Graham cracker verschilde echter aanzienlijk van de zoete en suikerrijke versie die we vandaag de dag kennen.

De blijvende erfenis van puriteinse preutsheid

Wat misschien wel het meest intrigerend is, is de realisatie dat deze overtuigingen over de anafrodisiacale kwaliteiten van bepaalde voedingsmiddelen vrij wijdverspreid waren in de periode waarin deze iconische Amerikaanse voedingsmiddelen werden gemaakt. Ondanks de vooruitgang die de samenleving de laatste jaren heeft geboekt op het gebied van opvattingen over seksuele geaardheid en andere gerelateerde onderwerpen, suggereert het artikel dat de essentiële preutsheid die de oorspronkelijke Kellogg en Graham kenmerkte nog steeds aanwezig is, zoals blijkt uit de virale interesse in de valse bewering over Corn Flakes.
Over het geheel genomen biedt dit artikel een fascinerende kijk op de onverwachte en vaak verrassende oorsprong van enkele van onze meest geliefde basisvoedingsmiddelen. Het herinnert ons eraan dat de geschiedenis achter de producten die we consumeren vaak complexer en genuanceerder is dan de populaire verhalen die we misschien hebben gehoord.

FAQ

Volgens het artikel zijn Kellogg’s Corn Flakes niet uitgevonden om seksuele verlangens te onderdrukken, zoals de populaire urban legend suggereert. In plaats daarvan werd de cornflakes ontwikkeld als een voorgestelde remedie tegen indigestie, in plaats van als een manier om seksuele verlangens te onderdrukken.

Wat waren de overtuigingen van dominee Sylvester Graham over de relatie tussen voeding en seksueel verlangen?

Het artikel bevestigt dat dominee Sylvester Graham, de bedenker van Graham crackers, geloofde dat een dieet zonder vlees en vol vezels zou helpen om iemands lustgevoelens te beteugelen. De hedendaagse Graham-cracker verschilt echter aanzienlijk van de originele versie die dominee Graham voor ogen had, omdat hij nu wordt gemaakt met suiker en gebleekt wit meel.

Klopt de bewering dat Kellogg’s Corn Flakes zijn uitgevonden om de behoefte aan “handmatige verlichting” van seksuele verlangens te verminderen?

Nee, in het artikel staat dat deze bewering een valse urban legend is. Snopes heeft het verhaal op feiten gecontroleerd en vond geen bewijs voor het verband tussen Kellogg’s Corn Flakes en de puriteinse opvattingen over seks van de oprichter van het bedrijf.

Hoe wijdverbreid waren de overtuigingen over de anafrodisiacale kwaliteiten van bepaalde voedingsmiddelen in de periode waarin Kellogg’s Corn Flakes en Graham crackers werden gemaakt?

Het artikel suggereert dat deze overtuigingen over de relatie tussen voeding en seksueel verlangen vrij wijdverspreid waren in de periode waarin deze iconische Amerikaanse voedingsmiddelen werden gecreëerd. Hoewel het verband met Corn Flakes onjuist bleek te zijn, merkt het artikel op dat zowel Kellogg’s Corn Flakes als Graham crackers uit ongeveer dezelfde periode in de geschiedenis stammen met soortgelijke overtuigingen.

Wat onthult de blijvende populariteit van de valse bewering over Kellogg’s Corn Flakes over de aanhoudende invloed van puriteinse preutsheid in de moderne samenleving?

Het artikel suggereert dat de virale belangstelling voor de valse bewering over Kellogg’s Corn Flakes laat zien dat, ondanks de vooruitgang die de samenleving de laatste jaren heeft geboekt met betrekking tot opvattingen over seksuele geaardheid en aanverwante onderwerpen, de essentiële preutsheid die de oorspronkelijke Kellogg en Graham kenmerkte, blijft bestaan. Dit suggereert dat de erfenis van puriteinse overtuigingen over de relatie tussen voeding en seksueel verlangen nog steeds invloed heeft op de manier waarop we deze onderwerpen waarnemen en bespreken.