Facts

Die ene keer dat Ierse katholieken vlees mochten eten op vastenvrijdag

De vasten traditie en St. Patrick’s Day raadsel

Als toegewijde Ierse katholiek ben ik al lang bekend met de vastentraditie om op vrijdag geen vlees te eten. Deze gewoonte, die door de katholieke kerk verplicht wordt gesteld voor alle katholieken vanaf 14 jaar, is bedoeld als een symbool van opoffering en boetedoening tijdens de 40-daagse periode die voorafgaat aan Pasen.

Een zeldzame uitzondering

Er was echter één opmerkelijke uitzondering op deze regel en die vond plaats in 2017 toen St. Patrick’s Day op een vrijdag viel tijdens de vastentijd. In dat jaar verleenden verschillende grote Amerikaanse aartsbisdommen, waaronder Milwaukee, New York en Baltimore, dispensatie aan hun katholieke volgelingen, waardoor ze op die vrijdag vlees mochten eten.

Uiteenlopende reacties van bisdommen

De redenering achter deze beslissing was dat St. Patrick’s Day, met zijn sterke Ierse culturele tradities, vaak gepaard gaat met de consumptie van vleesgerechten, zoals corned beef en kool. De gelovigen dwingen om zich op deze dag te onthouden van vlees zou gezien kunnen worden als een te groot offer, wat afbreuk zou kunnen doen aan de feestelijke aard van de feestdag.
Niet alle bisdommen waren echter zo toegeeflijk. Het aartsbisdom Denver, bijvoorbeeld, hield vol dat de vastenonthouding van vlees nog steeds van kracht was en van katholieken in die regio werd verwacht dat ze zich hielden aan vleesloze gerechten of de aflaat op een andere dag inhaalden.

De situatie in 2024

Nu St. Patrick’s Day in 2024 nadert, is de kwestie van vleesconsumptie op die vrijdag in de vastentijd opnieuw op de voorgrond getreden. Tot nu toe hebben de aartsbisschoppen van Baltimore, Washington D.C. en Arlington, Virginia aangekondigd dat ze dispensatie zullen verlenen, waardoor hun parochianen mogen genieten van vleesgerechten. We wachten echter nog steeds op nieuws van andere bisdommen over hun standpunt voor dit jaar.

Een delicaat evenwicht

De beslissing om een ontheffing te verlenen voor St. Patrick’s Day tijdens de vastentijd is een delicate beslissing, omdat er een evenwicht moet worden gevonden tussen de traditionele vastenpraktijken en de culturele en feestelijke aspecten van de Ierse feestdag. Voor veel toegewijde Ierse katholieken is deze zeldzame uitzondering een welkome gelegenheid om de festiviteiten volledig te omarmen en toch hun geloof te behouden.

FAQ

De katholieke kerk eist dat alle katholieken vanaf 14 jaar zich onthouden van het eten van vlees op Aswoensdag, Goede Vrijdag en elke vrijdag tijdens de 40-daagse vastentijd.

Waarom werd er een uitzondering gemaakt voor St. Patrick’s Day in 2017?

In 2017, toen St. Patrick’s Day op een vrijdag viel tijdens de vastentijd, verleenden verschillende grote Amerikaanse aartsbisdommen dispensatie aan hun katholieke volgelingen om hen toe te staan vlees te eten op die specifieke vrijdag. Dit werd gedaan om tegemoet te komen aan de traditionele Ierse gerechten, zoals corned beef en kool, die vaak worden geassocieerd met de viering van St. Patrick’s Day.

Hoe reageerden verschillende bisdommen op de dispensatie van 2017?

Terwijl de aartsbisdommen van Milwaukee, New York en Baltimore de dispensatie verleenden, hield het aartsbisdom Denver vol dat de vastenonthouding van vlees nog steeds van kracht was, en van katholieken in die regio werd verwacht dat ze zich zouden houden aan vleesloze gerechten of de aflaat op een andere dag zouden inhalen.

Wat is de situatie voor St. Patrick’s Day in 2023?

Nu St. Patrick’s Day in 2023 nadert, hebben de aartsbisschoppen van Baltimore, Washington D.C. en Arlington, Virginia aangekondigd dat ze dispensatie zullen verlenen, waardoor hun parochianen mogen genieten van vleesgerechten. Andere bisdommen moeten hun standpunt echter nog bekend maken.

Waarom ligt de beslissing om dispensatie te verlenen voor St. Patrick’s Day tijdens de vastentijd gevoelig?

De beslissing om dispensatie te verlenen voor St. Patrick’s Day tijdens de vastentijd is een delicate beslissing, omdat er een evenwicht moet worden gevonden tussen de traditionele vastenpraktijken en de culturele en feestelijke aspecten van de Ierse feestdag. Voor veel toegewijde Ierse katholieken is deze zeldzame uitzondering een welkome gelegenheid om de festiviteiten volledig te omarmen en toch hun geloof te behouden.