Facts

Waarom koffie door de geschiedenis heen verboden is

Hier is een artikel gebaseerd op de informatie in de gegeven URL:
Waarom koffie door de geschiedenis heen verboden is

Koffie brengt mensen samen… En dat is een probleem voor de machtigen

Hoewel veel koffieliefhebbers er tegenwoordig de voorkeur aan geven om hun kopje koffie thuis te zetten en ervan te genieten, is dit niet altijd het geval geweest. Nadat koffie aan het begin van de 16e eeuw van Afrika naar het Midden-Oosten was gekomen, werd het al snel een onderdeel van het dagelijkse sociale leven. Openbare koffiehuizen ontstonden als knooppunten voor discussies en de uitwisseling van ideeën.
Het vooruitzicht dat mensen samenkwamen om te praten en ideeën uit te wisselen was echter een probleem voor sommige heersers. Al in 1511 verbood de leider van Mekka, Khair-Beg, koffie en dwong hij alle openbare koffiehuizen te sluiten, omdat hij beweerde dat koffie zondig was. Maar historici wijzen erop dat de echte reden was dat negatieve sentimenten over de heerschappij van Khair-Beg via de koffiehuizen werden verspreid.

De oorlog van de katholieke kerk tegen koffie

Toen koffie in de 16e eeuw zijn weg vond naar Europa, werd het onmiddellijk met argwaan bekeken door de katholieke kerk. De effecten die koffie bij mensen teweegbracht, in combinatie met het feit dat het afkomstig was uit de moslimwereld, leidden ertoe dat katholieke priesters in Italië koffie voor duivels hielden en het verboden.
Het verbod duurde echter niet lang. Kerkleiders maakten de fout om paus Clemens VIII te vragen om deze “duivelsdrank” te proeven en wat bleek, hij vond het heerlijk. De paus verklaarde naar verluidt “deze drank van Satan is zo heerlijk… dat het zonde zou zijn om de ongelovigen er exclusief gebruik van te laten maken. We zullen Satan voor de gek houden door het te dopen en er een echt christelijke drank van te maken.”

Koffie vs. Alcohol: Een strijd om dominantie

De opkomst van koffie vormde ook een bedreiging voor de wijn- en bierhandelaren, die niet blij waren met het idee dat mensen koffie zouden willen drinken in plaats van alcohol. Tot op dat moment waren wijn en bier zo’n beetje de enige dingen die je kon drinken naast water. Maar alcohol maakt mensen dronken, duizelig en niet in staat om hun werk goed te doen.
Koffie daarentegen maakte mensen alerter, geconcentreerder en klaar om te werken. Dus toen koffie zich uitbreidde, viel de bier- en wijnindustrie terug. Ze probeerden koffie in diskrediet te brengen bij het publiek en steunden koffieverboden in wat uiteindelijk een vergeefs verzet zou blijken te zijn.

De levenslange oorlog van Frederik de Grote tegen koffie

Misschien nam niemand in de geschiedenis het zo op tegen koffie in naam van het bier als de Pruisische keizer Frederik de Grote. Aan het einde van de 17e eeuw stelde Frederik een staatsmonopolie in op de invoer van koffie en bepaalde dat leden van de aristocratie weliswaar af en toe van een kopje koffie konden genieten, maar dat dit nadelige gevolgen zou hebben voor het gewone volk.
Frederick ging zelfs zover om een proclamatie te schrijven waarin hij de superioriteit van bier boven koffie bevestigde door te beweren dat “vele veldslagen zijn gestreden en gewonnen door soldaten die gevoed waren met bier; en de Koning gelooft niet dat koffiedrinkende soldaten in staat zijn om ontberingen te doorstaan in het geval van een nieuwe oorlog”. Hij zette zijn campagne tegen koffie jarenlang voort, door de negatieve effecten ervan aan de kaak te stellen en er belastingen op te heffen om het uit de handen van het gewone volk te houden.

Koffie: Een bedreiging voor de politieke macht

De stimulerende eigenschappen van koffie hadden ingrijpende gevolgen voor het leven en de interacties van mensen toen het zich over de wereld verspreidde. Het deed veel meer dan mensen beter laten werken – het maakte ze ook helderder en zorgde voor centra van samenkomst en conversatie.
Hierdoor konden politieke ideeën zich vormen en verspreiden en, nog belangrijker, oppositie opbouwen tegen de status quo. Het komt erop neer dat koffie politiek is en dat leiders die aan de macht wilden blijven, niet konden hebben dat dit soort gesprekken aansloegen. In wezen werd koffie door de geschiedenis heen verboden omdat het een bedreiging vormde voor de machtigen.

FAQ

Wanneer en waar werd koffie voor het eerst verboden?

Koffie werd al in 1511 voor het eerst verboden in Mekka door de leider Khair-Beg. Hij beweerde dat koffie zondig was en dwong alle openbare koffiehuizen te sluiten, maar historici geloven dat de echte reden was dat negatieve sentimenten over Khair-Beg’s heerschappij werden verspreid via de koffiehuizen.

Waarom probeerde de katholieke kerk koffie te verbieden?

Toen koffie in de 16e eeuw zijn weg vond naar Europa, werd het door de katholieke kerk meteen met argwaan bekeken. De kerk beweerde dat koffie satanisch was vanwege de stimulerende effecten op mensen en de oorsprong in de moslimwereld. Katholieke priesters in Italië vaardigden een verbod op koffie uit, maar dat duurde niet lang nadat paus Clemens VIII de “duivelsdrank” had geprobeerd en verklaarde dat het heerlijk was.

Hoe bedreigde koffie de wijn- en bierindustrie?

De opkomst van koffie vormde een bedreiging voor de wijn- en bierhandelaren, die niet blij waren met het idee dat mensen koffie zouden willen drinken in plaats van alcohol. Tot dan toe waren wijn en bier de belangrijkste dranken naast water. Maar koffie maakte mensen alerter en geconcentreerder, in tegenstelling tot alcohol, dat mensen dronken kon maken en niet in staat om goed te werken. De bier- en wijnindustrie viel koffie aan in een poging om het in diskrediet te brengen en verboden te steunen, maar slaagde er uiteindelijk niet in om de uitbreiding van koffie tegen te houden.

Waarom voerde Frederik de Grote oorlog tegen koffie?

De Pruisische keizer Frederik de Grote begon eind 1700 een levenslange campagne tegen koffie. Hij stelde een staatsmonopolie in op de invoer van koffie en bepaalde dat de aristocratie wel van koffie kon genieten, maar dat het nadelige gevolgen zou hebben voor het gewone volk. Frederik ging zelfs zover dat hij een proclamatie schreef waarin hij de superioriteit van bier boven koffie bevestigde, omdat hij beweerde dat bierdrinkende soldaten ontberingen beter konden doorstaan. Hij verhoogde de belastingen op koffie om het uit de handen van het gewone volk te houden.

Hoe werd koffie gezien als een bedreiging voor de politieke macht?

De stimulerende eigenschappen van koffie hadden ingrijpende gevolgen voor het leven en de interacties van mensen toen het zich over de wereld verspreidde. Het maakte mensen helderder en zorgde voor centra van samenkomst en conversatie, waardoor politieke ideeën zich konden vormen en verspreiden en oppositie kon ontstaan tegen de status quo. Het komt erop neer dat koffie werd gezien als een bedreiging voor de machtigen, omdat het een meer open discours en de uitwisseling van ideeën mogelijk maakte die de bestaande autoriteit uitdaagden.