Facts

Schotlands alcoholbeleid heeft misschien niet het gewenste effect

Het alcoholbeleid van Schotland: De gevolgen nader bekeken

Als inwoner van Schotland ben ik met eigen ogen getuige geweest van de uitvoering van het ambitieuze alcoholbeleid van het land. In 2018 schreef Schotland geschiedenis door als eerste land een minimumprijs per eenheid in te voeren voor alle alcoholische dranken, met als doel overmatig alcoholgebruik en de daarmee gepaard gaande schade aan te pakken. Recente bevindingen hebben echter vragen opgeroepen over de effectiviteit van dit baanbrekende beleid.

De bedoeling en uitvoering van het beleid

De Schotse regering, onder leiding van Eerste Minister Nicole Sturgeon, stelde het wetsvoorstel al in 2012 voor. De wetgeving stuitte op aanzienlijk verzet van de Scottish Whiskey Association, die aanvoerde dat het in strijd was met de vrije handel en open grensregels. Ondanks de juridische gevechten heeft het Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk uiteindelijk in het voordeel van de regering geoordeeld, waardoor het beleid in 2018 van kracht kon worden.
Het belangrijkste doel van het minimumprijsbeleid was om goedkope dranken met een hoog alcoholpercentage minder betaalbaar te maken en zo overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. De wet stelde een minimumprijs vast van 50 pence per eenheid alcohol, wat overeenkomt met ongeveer 65 cent in USD.

Onverwachte gevolgen

Hoewel de bedoeling achter het Schotse alcoholbeleid nobel was, heeft een recente evaluatie van het effect ervan tot bezorgdheid geleid. Uit de bevindingen blijkt dat het beleid misschien niet de gewenste resultaten oplevert.
Een rapport gepubliceerd door Public Health Scotland werpt een licht op de onverwachte gevolgen van het minimumprijsbeleid. Tegen de verwachtingen in verminderden veel mensen die worstelden met alcoholisme hun alcoholconsumptie niet als reactie op de prijsverhogingen. In plaats daarvan kozen ze ervoor om minder geld te besteden aan essentiële behoeften zoals voedsel, verwarming en andere voorzieningen. Deze verschuiving in prioriteiten benadrukt de complexe aard van verslaving en de uitdagingen waarmee mensen worden geconfronteerd bij het beheren van hun middelen.
Laura Mahon, de Deputy Chief Executive Officer van Alcohol Focus Scotland, benadrukte het belang van investeren in herstelgerichte alcoholdiensten om mensen in nood de juiste ondersteuning te bieden. Het is duidelijk dat de aanpak van alcoholisme een alomvattende aanpak vereist die verder gaat dan prijsmechanismen.

Gevolgen voor de bevolking

Hoewel het beleid misschien niet het gewenste effect heeft gehad op individuen die worstelen met alcoholisme, heeft het wel bredere gevolgen gehad voor de bevolking als geheel.
Uit een onderzoek van de Newcastle University in 2021 bleek dat de alcoholverkoop in Schotland en Wales aanzienlijk was gedaald. In Schotland daalde de alcoholverkoop met 7,7% en in Wales met 8,6%. Deze cijfers geven aan dat de wetten voor minimumprijzen een tastbaar effect hebben gehad op de totale alcoholconsumptie.
Bovendien zijn er bemoedigende tekenen op het gebied van de volksgezondheid. Het aantal ziekenhuisopnames in verband met alcoholgerelateerde leverproblemen is gedaald en het aantal alcoholgerelateerde sterfgevallen is in 2019 met 10% gedaald. Deze positieve trends suggereren dat het beleid heeft bijgedragen aan het verbeteren van het welzijn van de bevolking als geheel.

Vooruitkijken: Een alomvattende aanpak

De evaluatie van het Schotse alcoholbeleid herinnert ons eraan dat het aanpakken van complexe problemen zoals alcoholisme een veelzijdige aanpak vereist. Hoewel minimumprijzen per eenheid een aantal positieve effecten hebben laten zien op de bevolking als geheel, is het van cruciaal belang om adequate ondersteuning en middelen te bieden aan individuen die worstelen met verslaving.
Investeren in herstelgerichte alcoholdiensten, zoals voorgesteld door Laura Mahon, is essentieel om ervoor te zorgen dat degenen die het nodig hebben de juiste hulp krijgen. Het combineren van prijsmechanismen met uitgebreide behandelingsprogramma’s, counseling en voorlichting kan leiden tot effectievere resultaten bij het verminderen van alcoholgerelateerde schade.
Het Schotse alcoholbeleid heeft misschien niet het gewenste effect op iedereen, maar het heeft ongetwijfeld belangrijke gesprekken op gang gebracht en licht geworpen op de complexiteit van de aanpak van alcoholisme. Door te leren van zowel de successen als de uitdagingen van dit baanbrekende beleid, kunnen we streven naar een uitgebreidere en effectievere aanpak van alcoholgerelateerde problemen in onze samenleving.

FAQ

Wat is het alcoholbeleid van Schotland?

Het Schotse alcoholbeleid is een baanbrekend initiatief dat een minimumprijs per eenheid afdwingt voor alle alcoholische dranken. Het stelt een minimumprijs per eenheid alcohol vast met als doel overmatig alcoholgebruik terug te dringen, met name door goedkope sterke dranken met een hoog alcoholpercentage aan te pakken.

Waarom werd het alcoholbeleid ingevoerd?

Het beleid werd ingevoerd om de schadelijke effecten van overmatig alcoholgebruik in Schotland aan te pakken. Het heeft tot doel de resultaten voor de volksgezondheid te verbeteren, het aantal alcoholgerelateerde ziekenhuisopnames te verminderen en het aantal alcoholgerelateerde sterfgevallen terug te dringen.

Is het beleid effectief geweest in het terugdringen van alcoholgebruik?

Hoewel het beleid heeft geleid tot een daling van de alcoholverkoop in Schotland en Wales, geeft een recent onderzoek aan dat het misschien niet het gewenste effect heeft gehad op personen die worstelen met alcoholisme. Veel mensen verminderden hun alcoholconsumptie niet als reactie op de prijsverhogingen, maar bezuinigden in plaats daarvan op essentiële uitgaven.

Wat zijn de onverwachte gevolgen van het alcoholbeleid?

Uit de evaluatie van het beleid is gebleken dat sommige mensen die kampen met alcoholverslaving prioriteit hebben gegeven aan minder uitgaven voor voedsel, verwarming en andere voorzieningen om zich ondanks de prijsstijgingen toch alcohol te kunnen veroorloven. Dit benadrukt de complexe aard van verslaving en de behoefte aan uitgebreide ondersteunende diensten.

Hoe heeft het beleid de volksgezondheid beïnvloed?

Er zijn bemoedigende tekenen wat betreft de resultaten voor de volksgezondheid. Alcoholgerelateerde ziekenhuisopnames en alcoholgerelateerde sterfgevallen laten een daling zien. Deze positieve trends suggereren dat het beleid een positief effect heeft gehad op het algehele welzijn van de bevolking.

Welke aanvullende maatregelen zijn nodig om alcoholisme aan te pakken?

Hoewel minimumprijzen per eenheid een waardevol instrument zijn, is het duidelijk dat de aanpak van alcoholisme een alomvattende aanpak vereist. Investeren in herstelgerichte alcoholdiensten en het bieden van de juiste ondersteuning aan mensen die worstelen met verslaving is essentieel. Het combineren van prijsmechanismen met uitgebreide behandelingsprogramma’s, counseling en voorlichting kan leiden tot effectievere resultaten.