Facts

Hoe het slechte manieren werden om met je ellebogen op tafel te eten

Hoe het slechte manieren werden om met je ellebogen op tafel te eten

De oorsprong van tafeletiquette

Toen ik opgroeide, werd me altijd verteld dat mijn ellebogen op tafel leggen tijdens het eten een grote ‘no-no’ was. Het werd beschouwd als slechte manieren en iets dat koste wat het kost moest worden vermeden. Maar heb je je ooit afgevraagd waarom deze schijnbaar onschuldige handeling wordt afgekeurd? Laten we ons eens verdiepen in de fascinerende geschiedenis achter deze eetetiquette.
Volgens historische referenties is het idee van tafeletiquette terug te voeren op “De Bijbel”, in het bijzonder het “Boek Prediker”. In deze oude tekst wordt melding gemaakt van schaamte voor het “strekken van je elleboog tijdens het eten”. Het lijkt erop dat zelfs in die tijd de mensen het belang van fatsoen tijdens het eten erkenden.

De rituelen van het avondeten

Om meer te weten te komen over de betekenis van tafelmanieren heb ik het boek “The Rituals of Dinner: The Origins, Evolution, Eccentricities, and Meaning of Table Manners”. Visser legt uit dat tafelmanieren niet alleen over het volgen van regels gingen; ze dienden een praktisch doel. In het verleden, toen mensen rond de tafel zaten om te eten, was het essentieel om de orde te handhaven en conflicten te voorkomen. Door zich aan bepaalde gedragingen te houden, zoals het niet verlaten van iemands ruimte of het beginnen van een gevecht, werden tafelmanieren een manier om harmonie te garanderen tijdens de maaltijd.

Een culturele norm

Na verloop van tijd raakte tafeletiquette diep geworteld in onze samenleving. Het werd zo overheersend dat zelfs kinderen rijmpjes leerden als, “Mabel, Mabel, sterk en bekwaam, Haal je ellebogen van de tafel, Dit is geen paardenstal,” om hen te herinneren aan de juiste eetgewoonten. De gewoonte om de ellebogen van tafel te houden werd een culturele norm die van generatie op generatie werd doorgegeven.

De praktische reden

Maar wat is de praktische reden achter deze eetregel? Diane Gottsman, de oprichtster van The Protocol School of Texas, werpt licht op de zaak. Ze legt uit dat ellebogen van tafel houden niet alleen met het uiterlijk te maken heeft, maar ook met de praktische kant. Ellebogen op tafel kunnen leiden tot per ongeluk morsen of het omstoten van glazen, waardoor er een puinhoop ontstaat en de eetervaring mogelijk wordt verstoord. Het is een eenvoudig gebaar dat helpt om de tafel schoon en ordelijk te houden.
Martha Stewart biedt echter een ander perspectief. Volgens haar is alles voorbij als er geen eten op tafel staat en ben je vrij om je ellebogen te laten rusten en armworstelen of levendige gesprekken te voeren.

De persoonlijke aanpak

Als ik nadenk over mijn eigen ervaringen, ben ik de waarde gaan inzien van het naleven van tafeletiquette. Afgezien van de praktische redenen, is het een manier om respect te tonen aan de mensen om ons heen en een aangename eetsfeer te creëren. Als we goede tafelmanieren gebruiken, dragen we bij aan het algehele plezier van de maaltijd en voelen anderen zich op hun gemak in onze aanwezigheid.

Conclusie

De volgende keer dat je aan tafel gaat, denk dan aan de eeuwenoude traditie om je ellebogen van tafel te houden. Het lijkt misschien een klein gebaar, maar het heeft een rijke geschiedenis en culturele betekenis. Door ons aan deze eetetiquette te houden, eren we het verleden, handhaven we de orde en zorgen we voor een aangenamere eetervaring voor iedereen.

FAQ

Waarom is het onbeleefd om je ellebogen op tafel te leggen?

Ellebogen op tafel leggen wordt beschouwd als slechte manieren omdat het indruist tegen de traditionele tafeletiquette. Het wordt vaak gezien als een gebrek aan sociaal fatsoen en kan worden gezien als respectloos of onbeschaafd.

Waar komt de traditie vandaan om geen ellebogen op tafel te leggen?

De traditie om geen ellebogen op tafel te leggen kan worden teruggevoerd naar oude teksten, zoals “De Bijbel”, in het bijzonder het “Boek Prediker”. Verwijzingen naar schaamte voor het “strekken van je elleboog tijdens het eten” suggereren dat zelfs in de oudheid mensen het belang van goede tafelmanieren erkenden.

Welke praktische redenen zijn er om geen ellebogen aan tafel te hebben?

Een praktische reden om je ellebogen van tafel te houden is om te voorkomen dat je per ongeluk morst of glazen omstoot. Door de ruimte vrij te houden, verklein je het risico dat je de eetervaring verstoort en rommel maakt. Het is een eenvoudig gebaar dat bijdraagt aan een schone en opgeruimde tafel.

Zijn er uitzonderingen op de regel dat je je ellebogen van tafel moet houden?

Volgens etiquette-expert Diane Gottsman zijn er geen strikte regels tegen het laten rusten van je ellebogen als er geen eten op tafel staat. In dat geval kun je deelnemen aan activiteiten zoals armworstelen of levendige gesprekken voeren zonder je zorgen te maken over tafelmanieren.

Is het acceptabel om je ellebogen op tafel te leggen in een informele setting met vrienden en familie?

Tafeletiquette kan variëren afhankelijk van de setting en het gezelschap. In een informele setting met vrienden en familie kunnen de regels soepeler zijn. Over het algemeen is het echter het beste om goede tafelmanieren in acht te nemen als teken van respect en om een aangename dinersfeer te creëren.

Waarom zijn tafelmanieren en etiquette belangrijk?

Tafelmanieren en etiquette zijn belangrijk omdat ze bijdragen aan een positieve eetervaring. Door goede manieren in acht te nemen, tonen we respect voor anderen, creëren we een aangename sfeer en bevorderen we harmonie tijdens het eten. Het is een manier om tradities in ere te houden, de orde te bewaren en van dineren een aangename sociale ervaring te maken.