Facts

De echte reden waarom amandelen Californië verwoesten

De amandelcrisis: Een verslag uit de eerste hand

Als inwoner van Californië ben ik met eigen ogen getuige geweest van de verwoestende impact van de amandelteelt op onze prachtige staat. De amandelindustrie, die er prat op gaat 80 procent van alle amandelgewassen ter wereld te produceren, is een tikkende tijdbom geworden voor ons milieu en onze watervoorraden.

De dorstige noot

Wist je dat één Californische amandel maar liefst 3,2 liter water verbruikt? Om dat in perspectief te plaatsen: dat staat gelijk aan de jaarlijkse watervoorraad die nodig is voor alle huishoudens in Los Angeles, San Diego en de San Francisco Bay samen.
Amandelproducenten zijn wanhopig op zoek naar water en hebben zelfs hun toevlucht genomen tot het overbieden van hele steden om hun voorraad veilig te stellen. Deze niet aflatende jacht op water heeft de toch al kritieke watertekorten in Californië nog verergerd en heeft het stroomgebied van de Colorado River, waarvan we sterk afhankelijk zijn voor water, enorm onder druk gezet.

Zinken in wanhoop

De gevolgen van de amandelteelt reiken veel verder dan het waterverbruik. Boeren boren dieper in de grond en boren zouter bronwater aan dat vaak vervuild is met natuurlijk voorkomend arsenicum. Dit giftige water levert niet alleen gezondheidsrisico’s op voor consumenten, maar draagt ook bij aan het zinken van de San Joaquin Valley, een ernstig gevolg van de uitputting van water.
Bovendien hebben de destructieve praktijken van de amandelteelt geleid tot de vernietiging van vruchtbare grond. Zonder vruchtwisseling wordt het land onvruchtbaar, wat leidt tot woestijnvorming. Dit is een bijzonder alarmerend probleem voor een staat als Californië, waarvan de economie sterk afhankelijk is van de landbouw.

Een zoemende tragedie

Maar daar houdt de verwoesting niet op. De afhankelijkheid van de amandelindustrie van bestuiving heeft een tol geëist van een van de belangrijkste wezens in de natuur: bijen. Amandelboeren huren elk jaar miljoenen honingbijenvolken om hun enorme boomgaarden te bestuiven. De bijen hebben echter te maken met alarmerende sterftecijfers, waarbij maar liefst 12 procent van de bijenhouderij binnen enkele maanden wordt weggevaagd.
Het gebruik van fungiciden en insecticiden, waaronder het dodelijke herbicide glyfosaat, heeft bijgedragen aan de afname van bijenpopulaties. Deze chemicaliën zijn niet alleen schadelijk voor bijen, maar vormen ook een risico voor de menselijke gezondheid. Glyfosaat is bijvoorbeeld in verband gebracht met kanker, vooral lymfeklierkanker, bij mensen.

Ongeziene gevolgen

De grote afhankelijkheid van de amandelindustrie van pesticiden heeft ook verstrekkende gevolgen voor de lokale gemeenschappen. Studies hebben sporen van gevaarlijke pesticiden, zoals chloorpyrifos, gevonden in amandelen. De blootstelling aan deze chemicaliën is in verband gebracht met nadelige gezondheidseffecten, waaronder problemen met de hersenontwikkeling en een grotere kans op autisme, vooral bij prenatale blootstelling.

Een oproep tot verandering

Het is duidelijk dat de praktijken van de amandelindustrie niet duurzaam zijn en een aanzienlijke bedreiging vormen voor het milieu, de watervoorraden en de volksgezondheid in Californië. Als consumenten moeten we ons bewust zijn van de verborgen kosten achter onze amandelconsumptie. Door duurzame en biologische landbouwpraktijken te steunen, kunnen we de schadelijke impact van de amandelteelt op onze geliefde staat helpen beperken.
Het is tijd om het welzijn van Californië op de lange termijn prioriteit te geven boven kortetermijnwinsten. Laten we verstandig kiezen en pleiten voor verandering, in het belang van ons milieu, onze waterbronnen en de toekomst van onze staat.

FAQ

Waarom hebben amandelen zoveel water nodig?

Amandelen hebben een grote watervoetafdruk: één amandel verbruikt ongeveer 3,2 liter water. Dit komt door de intensieve irrigatie die amandelbomen tijdens hun hele groeicyclus nodig hebben.

Hoe draagt de amandelteelt bij aan het watertekort in Californië?

De amandelteelt is verantwoordelijk voor 10 procent van het waterverbruik in Californië en overtreft daarmee zelfs het waterverbruik van de hele stad Los Angeles. Californië kampt al met watertekorten en de grootschalige amandelteelt zet de watervoorraden van de staat nog meer onder druk.

Wat zijn de gevolgen van de amandelteelt voor het milieu?

De amandelteelt heeft verschillende gevolgen voor het milieu. Het put waterbronnen uit, draagt bij aan de verzakking van het land, vernietigt vruchtbare grond door het gebrek aan vruchtwisseling en bedreigt lokale ecosystemen, waaronder inheemse vispopulaties en wilde dieren, terwijl het ook het risico op bosbranden vergroot.

Welke invloed heeft de amandelteelt op bijenpopulaties?

De amandelindustrie is sterk afhankelijk van de bestuiving door honingbijen. Het gebruik van fungiciden en insecticiden, waaronder glyfosaat, heeft echter geleid tot een aanzienlijke bijensterfte. De afname van bijenpopulaties heeft niet alleen gevolgen voor de amandelproductie, maar vormt ook een bedreiging voor de voedselzekerheid en de duurzaamheid van ecosystemen die afhankelijk zijn van bestuiving.

Zijn amandelen verontreinigd met pesticiden?

Studies hebben sporen van pesticiden, zoals chloorpyrifos, in amandelen gevonden. Deze pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en blootstelling eraan is in verband gebracht met nadelige effecten op de ontwikkeling van de hersenen en een verhoogde kans op autisme, vooral bij prenatale blootstelling.

Wat kunnen consumenten doen om duurzame amandelteelt te steunen?

Consumenten kunnen een verschil maken door te kiezen voor duurzaam geproduceerde amandelen. Ga op zoek naar biologische of regeneratieve landbouwpraktijken die prioriteit geven aan rentmeesterschap voor het milieu, waterbehoud en een verminderd gebruik van pesticiden. Door verantwoordelijke amandelproducenten te steunen, kunnen we bijdragen aan een duurzamere toekomst voor Californië.