Facts

Waarom sommige fastfoodketens vasthouden aan piepschuimen verpakkingen

Waarom sommige fastfoodketens nog steeds piepschuim gebruiken

Als iemand met ervaring in de fastfoodindustrie ben ik getuige geweest van het voortdurende debat over het gebruik van piepschuimverpakkingen. Hoewel veel bedrijven zijn overgestapt op duurzamere verpakkingsopties, zijn er nog steeds een paar fastfoodketens die blijven vasthouden aan piepschuim, ondanks de zorgen om het milieu en de druk van klanten en milieugroepen.

De opkomst en ondergang van piepschuim

Jarenlang was geëxpandeerd polystyreen (EPS), beter bekend als piepschuim, het meest gebruikte materiaal voor fastfoodverpakkingen. Door zijn lichte gewicht en isolerende eigenschappen was het een ideale keuze om eten en drinken warm of koud te houden. Toen het publiek zich echter steeds meer bewust werd van de impact van piepschuim op het milieu, begon de industrie over te stappen op milieuvriendelijkere alternatieven.
McDonald’s stopte bijvoorbeeld al in 1990 met het gebruik van schuim voor hun hamburgers. Het kostte ze echter nog eens 28 jaar om de polystyreen bekers uit te faseren, die uiteindelijk eind 2018 werden geëlimineerd. Andere grote spelers in de fastfoodindustrie, zoals Yum! Brands (KFC, Taco Bell en Pizza Hut), hebben zich er ook toe verbonden om tegen een bepaalde tijd te stoppen met piepschuimverpakkingen.
Bovendien hebben verschillende staten, waaronder Maryland, het gebruik van EPS in restaurants, supermarkten, cafés en foodtrucks verboden. Vanaf augustus 2024 hebben negen staten een dergelijk verbod ingevoerd, en Colorado wordt de tiende staat die dit in 2024 zal doen.

De piepschuim standhouders

Ondanks de groeiende trend naar duurzamere verpakkingen hebben twee fastfoodketens, Chick-fil-A en Sonic, ervoor gekozen om vast te houden aan hun piepschuimverpakkingen, ondanks de druk van milieugroeperingen en klanten.
Sonic in het bijzonder, is onverbloemd geweest over hun liefde voor piepschuim bekers. Ze hebben zelfs hun sociale media gebruikt om aan te prijzen hoe goed hun bekers drankjes koud houden. Aan de andere kant heeft Chick-fil-A een andere aanpak gekozen door het piepschuimmateriaal te recyclen tot blokken die voor verschillende doeleinden worden gebruikt, van frames voor parkbankjes tot pennen.
Volgens Sarah Blackmon, Chick-fil-A’s manager van maatschappelijk verantwoord ondernemen, komt de beslissing om piepschuim te blijven gebruiken voort uit feedback van klanten. Klanten hebben hun liefde voor de schuimrubberen bekers geuit, omdat ze effectief drankjes koud houden voor langere perioden. Maar in plaats van de bekers gewoon op de vuilnisbelt te gooien, is Chick-fil-A begonnen aan een reis om manieren te vinden om de bekers nuttiger en milieuvriendelijker te maken.

De uitdagingen van het verbieden van piepschuim

Hoewel de negatieve invloed van piepschuim op het milieu algemeen wordt erkend, is het een uitdaging gebleken om het gebruik ervan volledig te verbieden. Expandeerbaar polystyreen is algemeen bekend als moeilijk te recyclen, schadelijk voor het mariene milieu en watervervuilend. Toch hebben slechts een paar staten het gebruik van piepschuimverpakkingen met succes verboden.
Een van de grootste obstakels bij het invoeren van zo’n verbod is de tegenstand van kleinere bedrijven. Velen beweren dat alternatieve milieuvriendelijke verpakkingen duurder zijn en dat ze daardoor hun prijzen zouden moeten verhogen, waardoor ze trouwe klanten van zich zouden kunnen vervreemden. Deze weerstand tegen verandering is duidelijk gebleken in steden als New York, waar de strijd om schuimverpakkingen te verbieden op grote weerstand van lokale bedrijven stuitte.
Uiteindelijk is de beslissing om door te gaan met het gebruik van piepschuim in de fastfoodindustrie een complexe. Hoewel veel bedrijven de noodzaak van duurzamere verpakkingen hebben ingezien, hebben andere bedrijven ervoor gekozen om de voorkeur van de klant en de vermeende voordelen van de isolerende eigenschappen van piepschuim voorop te stellen. Nu het publieke bewustzijn en de bezorgdheid over het milieu blijven groeien, valt nog te bezien hoe lang deze hardnekkige bedrijven de druk kunnen weerstaan om over te stappen op milieuvriendelijkere alternatieven.
Over het algemeen is de afhankelijkheid van de fastfoodindustrie van piepschuimverpakkingen een controversiële kwestie, waarbij milieuoverwegingen, voorkeuren van klanten en economische factoren allemaal een rol spelen in het besluitvormingsproces. Nu het streven naar duurzaamheid aan kracht wint, is het waarschijnlijk dat meer fastfoodketens zich zullen aansluiten bij de beweging naar milieuvriendelijke verpakkingen, waardoor piepschuim een overblijfsel uit het verleden wordt.

FAQ

Waarom gebruiken sommige fastfoodketens nog steeds verpakkingen van piepschuim?

Ondanks de bezorgdheid over het milieu rondom piepschuim, blijven sommige fastfoodketens het gebruiken vanwege de voorkeuren van klanten en de vermeende voordelen van de isolerende eigenschappen. Deze ketens beweren bijvoorbeeld dat bekers van piepschuim drankjes effectief koud houden gedurende langere perioden, wat zeer gewaardeerd wordt door klanten.

Waarom stappen niet alle fastfoodketens over op duurzamere verpakkingen?

Overstappen op duurzamere verpakkingsopties kan een complex proces zijn voor fastfoodketens. Factoren zoals kosten, beschikbaarheid van alternatieven en de noodzaak om milieuoverwegingen af te wegen tegen de eisen van de klant spelen allemaal een rol. Sommige ketens worden ook geconfronteerd met uitdagingen bij het vinden van geschikte alternatieven die voldoen aan hun specifieke eisen op het gebied van voedselveiligheid en gemak.

Wat zijn de milieuproblemen in verband met piepschuim?

Piepschuim, of geëxpandeerd polystyreen (EPS), is moeilijk te recyclen en kan honderden jaren in het milieu achterblijven. Het is schadelijk voor het zeemilieu, omdat het kan afbreken in kleine deeltjes die door het zeeleven worden opgenomen. Bovendien kan piepschuim giftige chemicaliën uitlogen in de bodem en het water, wat een bedreiging vormt voor ecosystemen en de menselijke gezondheid.

Zijn er regels of verboden voor het gebruik van piepschuim?

Verschillende staten hebben het gebruik van piepschuim in restaurants, supermarkten, cafés en foodtrucks verboden. De implementatie van dergelijke verboden kan echter een uitdaging zijn, waarbij de tegenstand van kleinere bedrijven, die hogere kosten als grootste zorg aanvoeren, een grote rol speelt. Ondanks de verboden hebben een paar fastfoodketens, zoals Chick-fil-A en Sonic, ervoor gekozen om verpakkingen van piepschuim te blijven gebruiken.

Welke alternatieven zijn er om piepschuimverpakkingen te vervangen?

Er zijn verschillende alternatieven voor piepschuimverpakkingen, waaronder biologisch afbreekbare materialen zoals gegoten vezels, papieren verpakkingen en composteerbare kunststoffen. Sommige fastfoodketens zijn al overgestapt op deze alternatieven, omdat ze het belang inzien van het verminderen van hun impact op het milieu. Het vinden van alternatieven die voldoen aan de noodzakelijke criteria voor isolatie, duurzaamheid en kosteneffectiviteit kan echter een ingewikkeld proces zijn.

Hoe kunnen klanten bijdragen aan het verminderen van piepschuimafval?

Als klanten kunnen we een verschil maken door fastfoodketens te steunen die prioriteit geven aan duurzame verpakkingen en actief onze bezorgdheid uiten over het gebruik van piepschuim. Door te kiezen voor bedrijven die milieuvriendelijke alternatieven gebruiken en te pleiten voor verandering, kunnen we de hele branche aanmoedigen om duurzamere praktijken toe te passen en de afhankelijkheid van piepschuimverpakkingen te verminderen.